วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Flash 8

ดับเบิ้ลคลิกที่ตัว set up ของโปรแกรม


หน้าจอจะแสดงดังภาพแล้วจะเริมการรันโปรแกรมดังภาพรอสักครู่
จะมีการบอกเงื่อนต่างของโปรแกรมให้คลิกที่ ตัวแรกคือยอมรับ
แล้วคลิกที่ Next
คลิกที่ Next อีกครั้ง


คลิกที่ Next


คลิกที่ Install


รอสักครู่หนึ่ง


คลิกที่ Firsh เพื่อเสร็จการติดตั้งหมายเหตุ : ถ้าโปรแกรมมีการถามหาซีเรียลดังรูป


ให้ไปที่ Keygen แล้วนำ Serial number มาเติมแล้วก็ถัดไป


เติมข้อมูลลงแล้วจนครบกดตกลงอีกทีเป็นการเสร็จการติดตั้งอย่างสมบูรณ์